ICT Challenge چیست؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ICT Challenge چیست؟
ICT Challenge چیست؟
رویدادهای ICT Challenge مجموعه مسابقاتی است که در راستای شناسایی افراد توانمند، مستعد، جویای تجربه و کار از کل کشور فعالیت می کند.
این مسابقات به توسط گروه Sharif ICT طراحی و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.
شرکت کنندگان در این مسابقات بدون هیچ محدودیتی در رشته تحصیلی و دانشگاه، محل اقامت، سن، جنسیت و … در این رویداد شرکت خواهند کرد و توانایی های خود را در حل چالش های موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور به مسابقه خواهند گذاشت.
این رویداد فقط یک مسابقه نیست، بلکه محیطی برای آموزش شرکت کنندگان در مسابقه به صورت عملی و با مواجه با چالش های واقعی فراهم می آورد.
ICT Challenge چیست؟
مسابقات چالش های فناوری اطلاعات گشور ( ICT Challenge ) هر سال دو بار گزار خواهد شد.
در هر کدام از این مسابقات چندین چالش خاص در حوزه ICT مورد هدف قرار گرفته و یک مسابقه برای حل این چالش برگزار میشود.
برای انتخاب چالش های مسابقه کمیته ای از مجموعه های برزگ و فعال ICT تشکیل می شود. این کمیته چالش ها و مسائل مد نطر خود را جهت ارائه در مسابقه مطرح می کنند.
نهایتا مسائل مطرح شده تحت یک سری قوانین خاص در مسابقات ارائه خواهند شد.
با توجه به چالش هدف، افراد فعال در حوزه مورد نظر، افراد مستعد و دارای ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای حل چالش مطرح شده جهت شرکت در رویداد شناسایی شده و دعوت می شوند.
مسابقات طی یک الی دو روز برگزار می شود و افراد برتر در اختتامیه رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد. لازم به توضیح است ثبت نام در مسابقات به صورت تیم های دو الی چهار نفره انجام خواهد شد.
روند برگزاری ICT Challenge به صورت کامل در این صفحه تشریح داده شده است.
فهرست