معرفی رویداد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی رویداد
رویدادهای ICT Challenge مجموعه مسابقاتی با هدف شناسایی افراد توانمند جویای کار و ورود این افراد به بازار کار می باشد که تحت یک سری قوانین خاص و در جهت حل چالش های موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود.
در هر کدام از این رویداد ها یک چالش خاص در حوزه ICT مورد هدف قرار گرفته و یک مسابقه برای حل این چالش برگزار میشود. برای انتخاب چالش مسابقه کمیته ای از مجموعه های فعال در حوزه مورد نظر تشکیل شده و با نظر این و تحت یک سری قوانین خاص چالش های مطرح شده تبدیل به یک یا چند مسئله قابل ارائه در مسابقات خواهد شد.
با توجه به چالش هدف، افراد فعال در حوزه مورد نظر، افراد مستعد و دارای ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای حل چالش مطرح شده جهت شرکت در رویداد شناسایی شده و دعوت می شوند.
مسابقات به صورت حضوری طی یک الی دو روز برگزار می شود و افراد برتر ذر اختتامیه رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد. لازم به توضیح است ثبت نام در مسابقات به صورت تیم های دو الی چهار نفره انجام خواهد شد.
در این راستا رویداد های ICT Challenge در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر طراحی شده و به ترتیب اجرا خواهد شد.
لازم به توضیح است رویدادهای طراحی شده در سال ۹۷  در حوزه برنامه نویسی و زبان های برنامه نویسی می باشد و در سال آینده وارد حوزه های جدید ICT خواهیم شد. در ادامه هر کدام از رویداد ها به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.
 

شماره رویداد

عنوان موضوع تاریخ

ICTCH 1

java challenge

چالش زبان برنامه نویسی جاوا

۱۵ آذر ۱۳۹۷

ICTCH 2

Programming challenge

چالش زبان های برنامه نویسی

۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

ICTCH 3

به زودی اعلام خواهد شد به زودی اعلام خواهد شد ۱۳۹۸
ICTCH 4 به زودی اعلام خواهد شد  ۱۳۹۸

ICTCH 5

به زودی اعلام خواهد شد

 ۱۳۹۸
فهرست